Honlapunk jelenleg fejlesztés alatt áll.

KEOP 710

Elkezdődött a projekt megvalósítása

Újszentmargita Község Önkormányzata a benyújtott KEOP-7.1.0/11-2012-0001 azonosító számú pályázatának elbírálása során támogatásban részesült.

Most, a támogatás elnyerése után következik – a projektfejlesztés során - a projekt tervezési sarokszámainak, beruházási összköltségének és a támogatási arányának meghatározása, továbbá a projekt fenntarthatóságának megítélése, illetve ezek Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása.

Jelen pályázatunk megvalósítása során az alábbi feladatokat hajtjuk végre:

Tevékenységek sorrendje:

  • Vízigény alapadatok, vizsgálni tervezett változatok koncepcionális egyeztetése.
  • Vizsgálni kívánt műszaki változatok körének egyeztetése.
  • Megvalósíthatósági tanulmány egyeztetése, a Közreműködő Szervezet részéről történő jóváhagyása.
  • Tervek készítése, engedélyek megszerzése a kiválasztott változatra.
  • Pályázat benyújtása.

Tervezett műszaki rendszer bemutatása:

Újszentmargita a vízbázis a két (1+1) meglévő kúttal a jelenlegi állapotukban megfelelő mennyiségű vizet biztosítanak. A nyersvíztározó térfogata elegendő, felújítása és hidraulikai átalakítása szükséges annak érdekében, hogy viszonylag nagy térfogat ne okozzon vízminőség romlást.

A vastalanító szűrők kapacitása elegendő, felújítása szükséges. Az aktívszenes szűrők elé külön ammónia eltávolítást biztosító technológiai egység (töréspont klórozás, biológiai ammónia eltávolítása) kiépítése szükséges. A tiszta tározó medence kapacitása megfelelő, felújítása, hidraulikai átalakítása szükséges.

A vízellátó hálózat rekonstrukciója, öblítését biztosító csomópontok kialakítása szükséges.

Újszentmargita-Tukán a szükséges mennyiségű ivóvíz igényre külön víztisztítás technológiát kiépíteni nem javasolható. A jó műszaki megoldást egyedül az jelentheti, hogy az ivóvíz ellátását az ivóvízminőség-javító programban felújított Újszentmargita vízmű hálózatról biztosítjuk vezetéken. Ehhez mindösszesen 6 km hosszúságú ivóvíz-vezeték kiépítése szükséges. A vezetéképítés további előnye a technológiával szemben, hogy illeszkedik a Kormány közmunka programjához, vagyis a közmunkásokkal e kivitelezési munkálatok egy része nagyszerűen megoldható.

Letölthető fájlok: