Honlapunk jelenleg fejlesztés alatt áll.

Napelemek a közintézményeken

Napelemes  rendszer telepítése a Művelődési házra

Újszentmargita Község Önkormányzata 12 643 750.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Helyi hő –és hűtési energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukción az  Új Széchenyi Terv keretében. A beruházásból a községi művelődési ház épületén napkollektoros rendszer kiépítésére került sor.

A támogatási intenzitás 85%.

Hazánkban a Környezet-és Energia Operatív Program (KEOP) által meghirdetett pályázatok vissza nem térítendő támogatást nyújtanak azok részére, akiknek fontos az energiaracionalizálás és megújuló energiaforrások használata.

A KEOP egyik kiemelt célkitűzése-összhangban a hazai és az EU energiapolitikával-a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével. Általános cél a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül a megújuló energiaforrásokon alapuló hő-és villamos energia termelés szerepének növelése az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése.

E célkitűzéseket szem előtt tartva, Újszentmargita Község Önkormányzata 2011. év nyarán az energiaköltségek csökkentése jegyében környezetbarát beruházás megvalósításába kezdett.

A pályázat révén elnyert több mint 12 millió forint támogatásból a községi művelődési ház épületén napkollektoros rendszer kiépítése valósult meg. A művelődési ház megnövekedett melegvíz felhasználását átgondolva egy költség- és energia hatékony megoldás mellett döntöttek, így tértek át a napkollektoros rendszer használatára, mely egyben egy környezetbarátabb módszer is a használati melegvíz előállítására. A napkollektoros rendszer által megtakarított energia éves szinten 11362 kWh.

Ezt figyelembe véve a ki nem bocsátott CO2 évente 10,567 tonna.

A Község Önkormányzata a beruházás megvalósításával biztosította a művelődési ház épületének energiaracionalizálását, mellyel jelentős rezsiköltséget takarít meg.

Letölthető fájlok: