Honlapunk jelenleg fejlesztés alatt áll.

TÁMOP 317

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-00324

Felkészülés a referencia intézményi feladatok ellátására

a Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál

 

A támogatás összege: 2 999 000 Ft

A projekt megvalósítási időszaka: 2012. május 1. – 2012. december 31.

A pályázat által támogatott tevékenységek:

1.      Részvétel a referencia intézményi szolgáltatások nyújtására felkészítő képzéseken:

·         A referencia intézményi működéshez szükséges feltételrendszer kialakítása:

·         Referencia intézményi mentorok felkészítése:

·         Hálózati együttműködés:

·         PR tevékenység és célirányos kommunikáció:

·         Felkészülés a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására:

·         Gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése

2.      Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele a következő területeken:

·           A korszerű oktatásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet kialakítása.

·           Referencia intézményként való működés kiépítése.

·           Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása és minőségbiztosítása.

 

3.      A referencia intézményi portfólió kidolgozása:

·         A felkínált „jó gyakorlatok” teljes átadási dokumentációja.

·         A „jó gyakorlatok” átadásának eljárásrendje, minőségbiztosítása. .

·         A szolgáltatási és szolgáltatás-fejlesztési partnerlista aktualizálása.

·         A referencia intézményi működés humán erőforrásainak feltérképezése.

·         A referencia intézményi szolgáltatás tárgyi feltételeinek áttekintése.

·         Intézményi kommunikációs terv.

·         Az intézményi dokumentáció (Pedagógiai Program, Helyi Tanterv, SZMSZ és Házirend) szükséges módosításai.

 

4.      A referencia intézményi működést támogató eszközök beszerzése:

·         1 db asztali számítógép

·         4 pendrive

·         2 db laptop

·         CD

·         20 szék

·          1 db nyomtató    

A képzéseket és a tanácsadói szolgáltatást a CONSILIOM TENDER t-től vásároltuk, a portfólió kidolgozását a „jó gyakorlat-gazdák” és a képzéseken részt vett pedagógusok végezték el.