Honlapunk jelenleg fejlesztés alatt áll.

Tisztelt Lakosság

Felhívás!

Tisztelt Lakosság!

Újszentmargita Község Önkormányzat képviselő-testülete a 13/2013. (IV. 25.) számú rendeletében szabályozza az „Újszentmargita Község Díszpolgára” cím adományozásának rendjét.

Az „Újszentmargita Község Díszpolgára” cím azoknak adományozható, akik Újszentmargita Község fejlődését, hírnevének öregbítését előmozdították, vagy a hazai, illetve nemzetközi politikai, társadalmi, gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti életben vagy a sportban kiemelkedő tevékenységet, teljesítményt nyújtottak és ezzel a község polgárai körében közmegbecsülésre tettek szert.

 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

  • a képviselő-testület tagjai,
  • a képviselő-testület bizottságai,
  • a jegyző,
  • az önkormányzati intézmények vezetői,
  • társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok,
  • pénzügyi, gazdasági szervezetek,
  • Újszentmargita község polgárai.

A javaslatokat a javasolt személy vagy szervezet, csoport elismerésre okot adó tevékenységével indokolva kell megküldeni Újszentmargita Község Önkormányzat polgármesterének címezve (Cím: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.) legkésőbb 2017. május 31-ig.

A kitüntető cím odaítélését és átadását megelőző eljárást Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága végzi, majd javaslatukat a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti. Az előterjesztésről a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

Az „Újszentmargita Község Díszpolgára” kitüntető cím a kitüntetetteknek a falunapon kerül átadásra. A kitüntetéseket ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2017. május 31-ig tegyék meg indítványukat az „Újszentmargita Község Díszpolgára” címre.

Tisztelettel: Csetneki Csaba